บริการทำลายเอกสารความลับ: สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ บจก.

วันที่:

บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด

บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด

บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด
 

บริการทำลายเอกสารความลับ บริการทำลายเอกสารความลับ100% ทำลายเอกสารทางบัญชี ทำลายสเตจเม้นท์ ทำลายเวชระเบียน บริการทำลายสินค้า BOI บริการทำลายสินค้า BOI รวดเร็วทันใจ บริการทำลายสินค้าลิขสิทธิ์
             ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการทำลายเอกสารความลับทุกประเภท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ บจก.เราเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548 บนเนื้อที่ 3 ไร่ โดยมี ดร.อิทธิกร ศรีจันบาลเป็นผู้บริหารงานในการรับซื้อ-ขาย คัดแยกวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิลและการหมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ บจก.ได้มีการร่วมมือกับสำนักงานเขตลาดกระบังในการแก้ไขปัญหาขยะ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์การทำลายเอกสารมากกว่า 13 ปี
             บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด เราเป็นผู้นำเรื่องทำลายเอกสารเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการรีไซเคิล โดยมีธุรกิจหลักคือรับบริการทำลายเอกสาร (Document Destruction Service) สำคัญต่างๆทั้งใน และนอกสถานที่ทำลายเอกสารอย่างถูกวิธี ทำให้เอกสารข้อมูลต่างๆอันเป็นความลับของหน่วยงานไม่รั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก สถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ บจก. ดำเนินงานโดยการยึดถือรูปแบบการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริงใจ ซึ่งในการให้บริการของเรา เรามีการจัดเตรียมพนักงานที่พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการคัดแยกขยะแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์ และความพอใจสูงสุด ในกระบวนการรับซื้อเราเลือกใช้เครื่องชั่งดิจิตอลเพื่อความชัดเจน เที่ยงตรงส่วนกระบวนการ สินค้าเราได้นำรูปแบบการตัด การอัดด้วยเครื่องจักรมาใช้งานเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มฅ
             ปัจจุบัน สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ บจก. ของเรายังได้มีการเพิ่มความสะดวกต่อสังคมโดยการบริการในรูปแบบรถโมบาย ซึ่งเป็นรถบริการรับซื้อขยะถึงที่ เรามีการให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมทั้งศูนย์ต่างจังหวัดเพื่อรองรับการบริการในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นโครงการที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในสังคมเมืองได้อย่างยิ่ง

พร้อมบริการที่มาตรฐาน

             - การให้คำปรึกษา : วงษ์พาณิชย์มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำหน่วยงานของ ท่าน ในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการฝึกอบรม ตลอดจนการจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง
             - การจัดเก็บ : เรามีการจัดเก็บที่ถูกต้องเหมาะสม คำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย มีพื้นที่รองรับปริมาณวัตถุดิบอย่างเพียงพอ
             - การรีไซเคิล : เราให้ความสำคัญแก่วัสดุเหลือใช้ สนับสนุนกระบวนการหมุนเวียนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการบำบัดและรีไซเคิลปลายทาง
             - การขนส่ง : วงษ์พาณิชย์มีความพร้อมในด้านแรงงาน และเครือข่ายสาขา ยานพาหนะ และเครื่องจักรทุ่นแรงด้วยการบริหารขนส่งที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีแผนสำรองในการขนส่งฉุกเฉิน พร้อมทุกบริการ
             - การรับซื้อ : รับซื้อประเภท พลาสติก โลหะ เหล็ก กระดาษ ทองแดง อะลูมิเนียม สเตนเลส และอื่น ๆ จาก ชุมชน สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ
             - บริการ ใหม่ของวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิTop Secret Document Destruction บริการทำลายเอกสารความลับ และเอกสารสำคัญข้อมูลต่าง ๆ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มั่นใจปลอดภัยห่วงใยสิ่งแวดล้อม
             - TOP SECRET Document Destruction บริการทำลายเอกสาร ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยมาตรฐานสากลนำเข้าจากต่างประเทศ สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ย่อยทำลายได้ 2.5 ตัน/ชั่วโมง              

บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด
 

             บริการ และผลงานที่ได้รับการยอมรับที่ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัท ห้างร้าน องค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริการส่วนท้องถิ่น ธุรกิจภาคเอกชน โรงพยาบาล บริษัท ห้างร้าน โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ๆ โรงเรียนและสถาบันการศึกษาชั้นนำ สถาบันทางการเงิน ธนาคาร และองค์กรต่างๆ สถานกงสุล ให้เป็นผู้ดำเนินการทำลายเอกสารสำคัญ เราพร้อมให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ โดยมีบริการรถบรรทุกเข้าไปรับเอกสารถึงที่หน่วยงานของลูกค้า พร้อมทีมพนักงานขนย้ายเอกสารที่จะดำเนินการให้ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ด้วย GPS ตลอด 24 ชม.ทุกขั้นตอน หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานทุกขั้นตอน จะออกหนังสือรับรองการทำลายเอกสาร (Certificate of Destruction) และรูปถ่ายการทำงาน ส่งกลับไปให้ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง และยืนยันว่าเอกสารของลูกค้าทุกแผ่นได้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว และมั่นใจได้ว่าเอกสารจากหน่วยงานของท่านเอกสารไม่รั่วไหล มั่นใจได้ เป็นความลับ 100% ตลอดไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับโอกาสจากท่านเพื่อให้บริการทำลายเอกสารในครั้งต่อ ๆไป

สามารถติดต่อได้ที่
สำนักงานกรุงเทพฯ : 1288 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 โรงงานวงษ์พาณิชย์ปราจีนบุรี (สำนักงานใหญ่) : 18 ม.3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
วงษ์พาณิชย์โคราช : 149 หมู่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทร.044-466098-99, Fax 044-466033
โทร : +66 2739 1112, +66 2327 4884, +668 1879 6098
แฟกซ์ : +662 327 4887
อีเมล : wongpanit.s@gmail.com , t-secret5@hotmail.com
เว็บไซต์ : wongpanit.brandexdirectory.com
   เว็บไซต์ : www.wongpanitsuvarnabhumi.com
เว็บไซต์ : ทำลายเอกสาร.com
 เว็บไซต์ : www.t-secret5.com

762
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag