บริการทำลายสินค้าลิขสิทธิ์ : สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ บจก.

วันที่:

บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด

บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด

              ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการทำลายเอกสารความลับทุกประเภท ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ผู้บริหารงานได้ดำเนินงานในการบริหารโดยการยึดถือรูปแบบการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริงใจ ซึ่งในการให้บริการทาง สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ บจก.ของเราได้มีการจัดเตรียมพนักงานที่พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการคัดแยกขยะแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์ และความพอใจสูงสุด ในกระบวนการรับซื้อเราเลือกใช้เครื่องชั่งดิจิตอลเพื่อความชัดเจน เที่ยงตรงส่วนกระบวนการ สินค้าเราได้นำรูปแบบการตัด การอัดด้วยเครื่องจักรมาใช้งานเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม

พร้อมบริการที่มาตรฐาน
- การให้คำปรึกษา : วงษ์พาณิชย์มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำหน่วยงานของ ท่าน ในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการฝึกอบรม ตลอดจนการจัดการวัสดุเหลือใช้และของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง
- การจัดเก็บ : เรามีการจัดเก็บที่ถูกต้องเหมาะสม คำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย มีพื้นที่รองรับปริมาณวัตถุดิบอย่างเพียงพอ
- การรีไซเคิล : เราให้ความสำคัญแก่วัสดุเหลือใช้ สนับสนุนกระบวนการหมุนเวียนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการบำบัดและรีไซเคิลปลายทาง
- การขนส่ง : วงษ์พาณิชย์มีความพร้อมในด้านแรงงาน และเครือข่ายสาขา ยานพาหนะ และเครื่องจักรทุ่นแรงด้วยการบริหารขนส่งที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีแผนสำรองในการขนส่งฉุกเฉิน พร้อมทุกบริการ
- การรับซื้อ : รับซื้อประเภท พลาสติก โลหะ เหล็ก กระดาษ ทองแดง อะลูมิเนียม สเตนเลส และอื่น ๆ จาก ชุมชน สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ

สินค้า offspec

สินค้า offspec

 

ทำลายกล่องกระดาษ

ทำลายกล่องกระดาษ

 

ทำลายเอกสารใส่แฟ้ม

ทำลายเอกสารใส่แฟ้ม

 

เอกสารทำลายแล้ว

เอกสารทำลายแล้ว

 

ทำลายฟิล์มเอกซเรย์

ทำลายฟิล์มเอกซเรย์

ผลิตภัณฑ์ ในการบริการของ สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ
-บริการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
-บริการทำลายเอกสารความลับ ข้อสอบ เอกสารราชการ เอกสารทางบัญชี สเตจเม้นธนาคาร
-ทำลายอะไหล่สแปรพาสรถยนต์ /โมล
-บริการทำลายสินค้า off space
-บริการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ซีดีปลอม กระเป๋าปลอม น้ำหอมปลอม
-บริการทำลายเอกสาร
-ทำลายฝาอิชิตันหลังชิงโชคเพื่อนำมารีไซเคิล
-ทำลายเอกสาร
-ทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
-ทำลายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงาน
-ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)


ผลิตภัณฑ์ ในการบริการของ ท็อป ซีเคร็ต
-สินค้า offspec
-ทำลายกล่องกระดาษ
-ทำลายเอกสารใส่แฟ้ม
-เอกสารทำลายแล้ว
-ทำลายฟิล์มเอกซเรย์
-ทำลายวิดีโอ

สนใจติดต่อ
สำนักงานกรุงเทพฯ : 1288 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 โรงงานวงษ์พาณิชย์ปราจีนบุรี (สำนักงานใหญ่) : 18 ม.3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
วงษ์พาณิชย์โคราช : 149 หมู่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทร.044-466098-99, Fax 044-466033
โทร :+66 2739 1112, +66 2327 4884, +668 1879 6098

แฟกซ์ : +662 327 4887
อีเมล : wongpanit.s@gmail.com , t-secret5@hotmail.com
เว็บไซต์ : wongpanit.brandexdirectory.com
   เว็บไซต์ : www.wongpanitsuvarnabhumi.com
เว็บไซต์ : ทำลายเอกสาร.com
 เว็บไซต์ : www.t-secret5.com

700
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag