ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

รหัสสินค้า 18088

ชื่อ : ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1306 คน

การทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ
สินค้าที่หมดสมัยนิยม สินค้าที่หมดอายุ และเศษซาก