ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

รหัสสินค้า 13550

ชื่อ : ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ทำลายสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1267 คน

          มอก.เป็นคําย่อ  มาจาก"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึง ข้อกําหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กําหนดขนึ้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิต ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ครอบคลุม สินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวัน หลายๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่ออสร้าง เป็นต้น เพื่อประโยชน์ผู้บริโภค โดย ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและ สร้างความปลอดภยั ในการนําไปใช้
แต่ถ้าสินค้านั้นไม่ได้มาตรฐานในกรณีที่ชํารุด หรือไม่ได้ตามคุณภาพที่ควบคุมจะต้องมีการทำลายทิ้ง บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด ผู้บริหารงาน TOP SECRET DOCUMENT DESTRUCTION ได้มีบริการในการทำลาย รับทำลายสินค้าที่ไม่ผ่านมารตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีการให้คำปรึกษาวางแผนทุกขั้นตอน โดยมีความเชี่ยวชาญในการรับทำลายสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน มอก.หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เป็นที่ไว้ใจมอบหมายงานทำลาย ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน ยินดีให้บริการทั่วประเทศ สนใจติดต่อ